Vitsebsk

Drazdoŭ Mikalaj Ryhoravič

Position Dzimitry, Archbishop of Vitsebsk and Vorsha Alternative spelling Drazdou Mikalai Ryhoravich Organization Belarusian Orthodox